Lipová 433 | 721 00 Svinov, Ostrava
Česky English Deutsch Slovensky
Drobečková navigace

Úvod > ISO 9001 – Systém managementu kvality

ČSN EN ISO 9001:2016 - Systém managementu kvality

Norma ISO 9001 je dostatečně přizpůsobena k aplikaci ve všech sférách podnikání. Může se jednat například o výrobní, obchodní, servisní, poradenskou společnost, ale i o instituce veřejné správy, zdravotnická zařízení, vzdělávací instituce a mnoho dalších. Systém managementu kvality pomůže organizaci identifikovat a uspořádat všechny činnosti v organizaci, stanovit jasné pravomoci a odpovědnosti za řízení těchto činností a přispívá k celkovému zprůhlednění fungování organizace.

Norma ISO 9001 stanovuje požadavky na systém řízení kvality. Certifikace systému managementu dle ČSN EN ISO 9001:2016 přináší společnosti zvýšení důvěryhodnosti mezinárodně uznávaným certifikátem s platností na 3 roky (během kterých se provádí dozorové audity). Po třetím roce následuje recertifikační audit.

Přínosy:

 • zvýšení konkurenceschopnosti
 • zvýšení hodnoty organizace
 • zmapování, optimalizace a zlepšování všech podnikových procesů
 • pořádek, systematičnost, disciplína
 • snižování rizika při odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku
 • snížení organizačních nákladů
 • odhalení neproduktivních činností
 • úspěšnost ve výběrových řízeních
 • lepší interní komunikace
 • nutnost systému při užití některých modulů prokazování shody (zákon 22/1997 Sb.)
 • v některých případech je certifikovaný systém podmínkou pro uplatnění v daném průmyslové odvětví (automobilní průmysl)
 • využití zavedeného systému a certifikace jako marketingové výhody
 • atd.