Lipová 433 | 721 00 Svinov, Ostrava
Česky English Deutsch Slovensky

ISO 9001Systém managementu
kvality

odkaz

ISO 14001Systém environmentálneho managementu

odkaz

OHSAS 18001 / ISO 45001Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

odkaz

01 0391Systém managementu spoločenskej zodpovednosti organizácií

odkaz

ISO 9001 v spojení s 3834-2Požiadavky na akosť pri tavnom zváraní kovových materiálov

odkaz

ISO/IEC 27001Systém riadenia bezpečnosti informácií

odkaz

Krátce o firmě

Systémové certifikace s.r.o.

se řadí mezi významné akreditované certifikační společnosti v České republice, disponující řadou auditorů – profesionálů, kteří kromě provedení nestranného auditu přidávají hodnotu svým klientům v různých oblastech podnikání.

Certifikační orgán Systémové certifikace s.r.o. poskytuje služby v oblasti prověřování systémů managementu dle norem ČSN EN ISO 9001:2016 Systém managementu kvality, ČSN EN ISO 14001:2016 Systém environmentálního managementu, ČSN ISO 45001:2018 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (nahrazuje ČSN OHSAS 18001:2008 – pro certifikaci dle ISO 45001, stanoveno přechodné období do 12. 3. 2021), ČSN EN ISO 3834-2:2006 Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů, ČSN 010391:2013 Systém managementu společenské odpovědnosti a ČSN EN ISO/IEC 27001:2014 Systémy řízení bezpečnosti informací, v souladu s požadavky Českého institutu pro akreditaci (ČIA, o.p.s.).