Lipová 433 | 721 00 Svinov, Ostrava
Česky English Deutsch Slovensky
Breadcrumb navigation

Home > ISO 14001 - Environment management system

ISO 14001 - Environment management systém

Norma ISO 14001 se týká managementu životního prostředí (environmentálního managementu) a je určena výrobcům, dodavatelům a poskytovatelům služeb ve všech oborech podnikání.

Norma ISO 14001 klade důraz na dodržování zákonných požadavků týkajících se jednotlivých složek životního prostředí. Základním požadavkem normy je podpora ochrany životního prostředí a prevence znečišťování. Jde o identifikaci všech možných aspektů, které mají vliv na životní prostředí a nalezení vhodné metody k postupnému snižování dopadů na životní prostředí.

Certifikace systému managementu dle normy ISO 14001 přináší společnosti zvýšení důvěryhodnosti mezinárodně uznávaným certifikátem s platností na 3 roky (během kterých se provádí dozorové audity). Po třetím roce následuje recertifikační audit.

Norma ISO 14001 je slučitelná s normami pro systémy managementu ISO 9001 a ISO 45001 (OHSAS 18001)

Přínosy:

  • vyšší záruka plnění zákonných a jiných požadavků, dodržování zákonných požadavků
  • získání nástroje na řízení dopadu činností firmy na životní prostředí
  • snížení rizika ekologických nehod a havárií
  • snížení provozních nákladů (hospodárnější využívání surovin, energií a dalších zdrojů
  • poskytnutí důkazů o šetrnosti k životnímu prostředí
  • zvýšení konkurenceschopnosti.