Lipová 433 | 721 00 Svinov, Ostrava
Česky English Deutsch Slovensky
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


 

Změna sídla společnosti Systémové certifikace s.r.o.

Vážení obchodní partneři, s účinností od 18.3.2022 Vám oznamujeme změnu adresy sídla společnosti Systémové certifikace s.r.o. Nová adresa: Lipová 433, 721 00 Ostrava–Svinov, je také kontaktní adresou pro poštovní korespondenci. Veškeré obchodní závazky zůstávají beze změn.

 

Postup provádění auditů - mimořádná situace

Vzhledem k celosvětově situaci s výskytem virového onemocnění COVID-19, si dovoluji Vám zaslat aktuální postup provádění auditů a přístup našeho certifikačního orgánu.

Pro zmírnění případného šíření tohoto virového onemocnění:

  • umožňujeme provádět audity pomocí vzdáleného posuzování, posuzování na dálku,
  • opatření se může aplikovat na certifikační audity, recertifikační audity, audity dozorové a mimořádné,
  • proces vzdáleného posuzování je platný s účinností od pondělí 16. 3. 2020 do odvolání,
  • vzdálené posuzování se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami podepsanými klientem v rámci Smlouvy o kontrolní činnosti,
  • V případě, že budete preferovat proces vzdáleného posuzování, dle Vašeho uvážení a domluvy s auditorem, je nutno tuto skutečnost nahlásit na náš certifikační orgán e-mailem na adresu info@systemovecertifikace.cz popř. telefonicky kontaktovat Bc. Denisu Vyletělkovou tel. +420 732 212 653, a o této skutečnosti ji informovat.

 

Revize normy ČSN 01 0391 Systém managementu společenské odpovědnosti organizací - Požadavky k 1. 9. 2021

Tento dokument specifikuje požadavky na systém managementu společenské odpovědnosti a je použitelný pro organizace všech velikostí a typů (z podnikatelského i veřejného sektoru) bez ohledu na jejich geografické umístění. 

V souladu s postupy stanovenými certifikačním orgánem, mohou všichni noví klienti od 1. 6. 2022 žádat o certifikaci dle normy ČSN 01 0391:2021. Naši stálí klienti, již dříve certifikováni dle ČSN 01 0391:2013 budou na novou normu převedeni, certifikováni (v rámci pravidelné dozorové návštěvy) dle této normy v rámci přechodného období nejpozději však do konce srpna 2024. Po tomto termínu pozbydou všechny certifikáty vydány dle ČSN 01 0391:2013 platnost.

 

Norma na svařování - nahrazení předchozí verze a nové vydání

ČSN EN ISO 3834-2:2022 Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 2: Vyšší požadavky na jakost.

Tato normy byla vydána v dubnu 2022, s účinnosti od 5/2022. Jedná se o náhradu předchozí verze z roku 2006 (případně z roku 2021), která bude zrušena k 1.červnu 2022. Od tohoto termínu mohou být klienti certifikováni jen v souladu s požadavky tohoto nového vydání.