Lipová 433 | 721 00 Svinov, Ostrava
Česky English Deutsch Slovensky
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


 

ISO dodatek ke všem certifikovatelným normám systému managementu - Dodatek 2 Přílohy SL směrnic ISO/IEC, část 1

Dodatek vydán dne 23. 2. 2024 obsahuje nový text o změně klimatu u následujících článků:

4.1 Pochopení organizace a jejího kontextu, kde přidaný text vyžaduje: "Organizace musí určit, zda je změna klimatu relevantní záležitostí."

4.2 Potřeby a očekávání zainteresovaných stran, kde přidaný text říká: "POZNÁMKA: Příslušné zainteresované strany mohou mít požadavky související se změnou klimatu.

Celkový záměr a požadavky článků zůstávají nezměněny. Určení záležitostí relevantních pro vaši organizaci je již součástí vašeho systému řízení. Jedinou změnou je, že musíte vždy zvážit závažnost rizik změny klimatu a to, jak to ovlivňuje váš systém řízení.

Auditoři COSC tuto změnu budou zohledňovat při auditování. Vzhledem k malému rozsahu změny, nebude potřeba přidávat žádný dodatečný čas na audit. Rok vydání každé normy ISO se nezmění, takže není potřeba z tohoto důvodu vystavovat nové certifikáty.

 


 

Revize normy ISO/IEC  27001 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systém řízení bezpečnosti informací - Požadavky k říjnu 2022.

Tento dokument specifikuje požadavky na systém řízení bezpečnosti informací a je použitelný pro organizace všech velikostí a typů (z podnikatelského i veřejného sektoru) bez ohledu na jejich geografické umístění. 

V souladu s postupy stanovenými certifikačním orgánem, mohou všichni noví klienti od 1. 6. 2022 žádat o certifikaci dle normy ISO/IEC 27001:2022. Naši stálí klienti, již dříve certifikováni dle ČSN EN ISO/IEC 27001:2014  budou na novou normu převedeni, certifikováni (v rámci pravidelné dozorové, recertifikační návštěvy) dle této normy v rámci přechodného období nejpozději však do 31. října 2025. Po tomto termínu pozbydou všechny certifikáty vydány dle ČSN EN ISO/IEC 27001:2014 platnost.

Přechodové období je v tomto případě tříleté, na přechod k nové verzi máte čas do 31. 10. 2025. Od 1. 11. 2025 se tak audity budou provádět podle nové verze normy a certifikáty ISO/IEC 27001: 2013 budou neplatné.

V rámci nadcházejících recertifikačních či dozorových auditů tak musí dojít k přechodu na novou verzi ISO/IEC 27001:2022. U všech certifikovaných organizací jsme z hlediska akreditačních pravidel také povinni přidat minimálně 0,5 auditního dne k prověření aplikace změn ISO/IEC 27001: 2022.

Při přechodu na novou normu nás nejvíce bude zajímat:

  • Analýza dopadů ISO/IEC 27001: 2022, ISO/IEC 27002: 2022 a potřebné změny ve vašem ISMS.
  • Revize lidských, technických, organizačních a fyzických opatření souvisejících s ISO/IEC 27001: 2022.
  • Aktualizace PoA (prohlášení o aplikovatelnosti).
  • Jak jsou u vás implementovány nové/změněné postupy, činnosti a jak jsou účinné.

Norma na svařování - nahrazení předchozí verze a nové vydání

ČSN EN ISO 3834-2:2022 Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 2: Vyšší požadavky na jakost.

Tato normy byla vydána v dubnu 2022, s účinnosti od 5/2022. Jedná se o náhradu předchozí verze z roku 2006 (případně z roku 2021), která bude zrušena k 1.červnu 2022. Od tohoto termínu mohou být klienti certifikováni jen v souladu s požadavky tohoto nového vydání.