Mostárenská 1140/48 | 703 00 Ostrava-Vítkovice
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Přechodné období pro normu ČSN OHSAS 18001:2008 x ČSN EN ISO 45001

Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO) vydala novou normu ISO 45001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – požadavky s pokyny pro použití. Zveřejnění nové normy ISO 45001:2018 proběhlo dne 12.3.2018 a tímto datem bylo ustanoveno tříleté přechodné období tzn. do 12.3.2021 pro její zavedení ve společnostech, česká verze této technické normy - ČSN ISO 45001:2018 byla vydána v říjnu 2018.

Platnost certifikátů vydaných našim ceritifikačním orgánem od 1.1.2019 podle normy ČSN OHSAS 18001:2008 bude nejdéle do 12.3.2021. 

Certifikace a recertifikace systémů managementu podle ČSN OHSAS 18001:2007 bude probíhat do 31 12. 2019. Vzhledem k omezení platnosti certifikátů vydaných podle normy OHSAS 18001:2007 do 12.3.2021 doporučujeme všem zájemcům o certifikaci a recertifikaci začít včas plánovat zavedení požadavků ISO 45001:2018 do jejich systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Pro migraci z OHSAS 18001:2007 na ISO 45001:2018 vydalo IAF (Mezinárodní akreditační fórum) dokument IAF MD 21:2018, ve kterém je ustanoveno navýšení doby trvání auditu o 1 auditoden povinně navíc pro ověření nových požadavků ISO 45001 oproti OHSAS 18001.

Přechod na ISO 45001:2018 doporučujeme klientům realizovat v průběhu přechodného období v rámci pravidelných dozorových návštěv.

 

Váš tým COSC