Lipová 433 | 721 00 Svinov, Ostrava
Česky English Deutsch Slovensky
Drobečková navigace

Úvod > ISO 9001 ve spojení s 3834-2 – Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů

ISO 9001 ve spojení s 3834-2 – Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů

ČSN EN ISO 9001:2016 ve spojení s ČSN EN ISO 3834-2:2022

Svařování je zvláštní proces, kdy kvalita konečného sváru nemůže být prokázána závěrečnou zkouškou. Z tohoto důvodu vznikl základní požadavek na kontrolu celého výrobního procesu, během kterého se kontroluje řada pomocných parametrů s cílem zajištění kvality sváru.

Řízení svařovacích procesů v souladu s ČSN EN ISO 3834-2:2022 zabezpečuje, že jakost svarů konečného výrobku splňuje specifikovaná kritéria. Náš certifikační orgán nabízí certifikaci ČSN EN ISO 3834-2:2022 ve spojení se systémovou normou ČSN EN ISO 9001:2016. Systém jakosti dle této normy je kompatibilní s ISO 9001.

Výše uvedená norma byla vydána v dubnu 2022, s účinností od května 2022. Původní norma bude zrušena k 1. 6. 2022, bez přechodného období.

Norma EN ISO 3834-2 stanovuje požadavky na jakost provedených svářečských prací ve třech úrovních:

  • vyšší – stupeň 2
  • střední – stupeň 3
  • základní – stupeň 4

Přínosy certifikace systému managementu kvality v procesech svařování:

  • prokázání závazku plnění zákonných požadavků a předpisů s důrazem na části systému zabezpečení jakosti, které se vztahují na řízení svařování jako „zvláštního procesu“
  • zajištění stálosti výrobního procesu svařování a tím i stabilní a vysokou kvalitu poskytovaných služeb a produktů
  • prokázání vhodnosti, účinnosti a efektivnosti vybudovaného systému managementu třetí nezávislou stranou
  • zlepšení pořádku a zvýšení efektivnosti v celé organizaci, zvláště pak v procesech svařování optimalizace nákladů - redukce provozních nákladů, snížení nákladů na neshodné výrobky, úspory surovin, energie a dalších zdrojů
  • zvýšení důvěry veřejnosti a státních kontrolních orgánů k výrobci, který zabezpečuje procesy svařování