Lipová 433 | 721 00 Svinov, Ostrava
Česky English Deutsch Slovensky
Drobečková navigace

Úvod > ČSN 01 0391 – Systém managementu společenské odpovědnosti organizací

ČSN 01 0391 – Systém managementu společenské odpovědnosti organizací

ČSN 010391:2021, revidována k 1. 9. 2021

Norma ČSN 01 0391:2021 - Společenská odpovědnost firem (Corporate Social Responsibility), nabízí možnost oficiální prezentace názorů a postojů firmy bez ohledu na obor podnikání.

CSR je dobrovolný závazek firmy chovat se eticky, podílet se na ekonomickém růstu a zároveň se zasazovat o zlepšení kvality života zaměstnanců a jejich rodin, stejně jako lokální komunity a společnosti jako celku. To vše pomocí integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí s firemními stakeholders, s předpokladem zachování své ziskovosti a konkurence schopnosti.

Společensky odpovědné chování firem lze označit jako aktivity jdoucí nejen nad rámec zákonných, ale I etických, komerčních a společenských očekávání. Konkrétně se společenská odpovědnost projevuje integrací pozitivních postojů, praktik či programů do podnikatelské strategie firmy na úrovni jejího nejvyššího vedení. Norma obsahuje prvky ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 i ČSN ISO 45001:2018.

Znamená fungování s ohledem na tzv. triple-bottom-line, kdy se firma soustřeďuje nejen ¨

na ekonomický růst, ale i na environmentální a sociální aspekty své činnosti. Neboť firma nefunguje izolovaně od okolního světa, ale je jeho přímou součástí. Navíc, hodnocení činnosti firmy jejím okolím a stav tohoto prostředí přímo ovlivňuje komerční úspěšnost firmy.

Přechodné období u systému CSR je do konce srpna 2024, kdy certifikovaná společnost musí implementovat systém a nechat jej zcertifikovat, v rámci recertifikačního auditu, popř. v rámci pravidelné dozorové návštěvy.

Přínosy:

  • schopnost komunikace – zvýšení kvality obchodních vztahů s partnery, lepší efektivita spolupráce, interní i externí komunikace, schopnost získávat a udržet kvalitní zaměstnance
  • zlepšení image a pověsti – přístup ke kapitálu, růst prodeje a věrnosti zákazníků
  • výhoda při vyjednávání s místní komunitou, nadřízenými orgány