Lipová 433 | 721 00 Svinov, Ostrava
Česky English Deutsch Slovensky
Drobečková navigace

Úvod > ISO 45001 - Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

ISO 45001 - Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Norma ISO 45001 specifikuje požadavky na řízení rizik pro ochranu zdraví a bezpečnost práce a je vhodným nástrojem, jak dosáhnout snížení rizika vzniku neočekávaných incidentů. Důraz je kladen na prevenci a předvídatelnost situací nebezpečných pro osoby pohybující se na pracovištích, a to při všech činnostech spojených s fungováním společnosti.

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je určen všem typům společností, které mají v úmyslu zaměřit svou pozornost na zdraví svých pracovníků.

Zavedení systému managementu BOZP má umožnit organizaci zajišťovat bezpečná a zdravá pracoviště, předcházet pracovním úrazům a poškození zdraví a neustále zlepšovat výkonnost v oblasti BOZP. Naplnění požadavků normy zajišťuje i plnění zákonných požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Certifikace systému managementu dle normy ISO 45001 přináší společnosti zvýšení důvěryhodnosti mezinárodně uznávaným certifikátem s platností na 3 roky (během kterých se provádí dozorové audity). Po třetím roce následuje recertifikační audit.

Norma ISO 45001 je slučitelná s normami pro systémy managementu ISO 9001 a ISO 14001

Přínosy:

  • prokázání plnění zákonných požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • minimalizace rizik ohrožující bezpečnost zdraví při práci
  • zlepšení vztahů s pracovníky společnosti, veřejností a orgány státní zprávy
  • získání účinného systému reagujícího na změny v právních předpisech