Lipová 433 | 721 00 Svinov, Ostrava
Česky English Deutsch Slovensky
Drobečková navigace

Úvod > Certifikace > Jak se připravit na certifikaci

Jak se připravit na certifikaci

Rozhodnutí vedení společnosti získat certifikát

Proč certifikovat?

 • Certifikace zvyšuje obecně konkurenceschopnost společnosti.
 • Certifikace může být jednou z podmínek pro spolupráci se zahraničními společnostmi.
 • Certifikace může být jednou z podmínek pro účast společnosti na veřejných zakázkách.

Certifikovaná společnost:

 • lépe a srozumitelněji komunikuje s dodavateli i zákazníky
 • má konkurenční výhodu pro export a výběrová řízení garantuje funkční systém řízení podniku
 • sleduje a dokumentuje způsob řešení neshod a následných reklamací
 • využívá možnosti kontroly u dodavatele a snižuje rizika možných reklamací
 • má větší důvěru u zákazníka

Hlavním výsledkem je (Hlavními přínosy certifikace jsou):

 • spokojenost zákazníků zaručená stabilní kvalitou výroby a služeb
 • zvýšená prestiž společnosti, kterou lépe vnímá zákazník
 • úspory nákladů vzniklé vyšší produktivitou práce a efektivností
 • pořádek uvnitř firmy – pracovníci lépe rozumí tomu, co se od nich požaduje a co mohou požadovat jeden od druhého v rámci celé společnosti
 • vyšší konkurenceschopnost a tím i lepší obchodní možnosti

Rozhodnutí vedení společnosti o typu systému řízení (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001 společně s ISO 3834, ČSN 01 0391, integrovaně) a způsobu zavedení.

Společnost se může rozhodnout, zda bude zavádět více norem integrovaně či pouze jednu. Zavedení jednotlivých systémů řízení je možno provádět vlastními silami (u menších společností nedoporučujeme) či s využitím poradenské společnosti.

Výběr poradenské společnosti:

Poradenská společnost je vybírána na základě doporučení od již certifikovaných společností, na základě oslovení poradenských společností, osobních vazeb a jednání atd. Poradce musí mít odpovídající vzdělání a také praxi, aby mohl společnost úspěšně připravit na certifikační audit. Doporučuji vždy požadovat po poradci osvědčení o jeho vzdělání a reference.

Délka poradenství se pohybuje dle velikosti společnosti stavu společnosti.

Úvodní analýza stavu:

Při zahájení implementace systému managementu ve společnosti je nejdříve provedena úvodní analýza, při které poradce zjišťuje, jak probíhají jednotlivé činnosti ve společnosti, co je hlavním produktem společnosti atd. Na základě toho poradce ve spolupráci s vedením společnosti stanoví harmonogram prací, při nichž budou popsány procesy, jmenován představitel vedení, bude vyhlášena politika a cíle společnosti, vytvoří se další dokumentace, proběhne školení pracovníků, interní audit, přezkoumání systému managementu a následná certifikace.

Zavádění systému řízení:

V průběhu spolupráce pracovníci společnosti nalézají kladné odpovědi na otázky týkající se požadavků norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001 společně s ISO 3834, ČSN 01 0391 s využitím managerských zásad i pojmů uvedených v ISO 9001. V rámci implementace získají pracovníci společnosti řadu praktických zkušeností, které velmi dobře využijí nejen při certifikaci, ale zejména pro praktické činnosti při stanovování a vyhodnocování cílů, plánování a řízení procesů, analýze rizik pro prevenci, stanovování příčin problémů s jejich následným řešením a ověřením jeho efektivnosti.

Po zavedení je systém provozován po dobu nezbytnou k jeho stabilizaci.